Published 5 years ago in Gentle

夏の雪(Natsu no Yuki )

普通
  • 54
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0

[轻音乐创作背景]
《Natsu no Yuki (夏の雪)》,来自羽毛田丈史的《魔法使的注意事项~夏之空》。
爱尔兰传统,原曲《The otter's holt》,歌曲版如take her in your arms-Andy M Stewart。


本曲是羽毛田丈史哨笛演奏版。

 
[轻音乐感悟随笔]

六月飞雪,谷仓里的告白,在爱慕之人即将远行之际,将自己比做深埋雪下的种子,意指等待归来之心,如种子期盼春天一般,坚定不移。太浪漫了!

 

Lyrics

轻音乐,请欣赏。

Recently Listened by

::
/ ::

Queue